Modlitwa do Matki Bożej Rudzkiej

» Modlitwa do Matki Bożej Rudzkiej

 

Bogurodzico Dziewico, Matko prawdziwego Boga i Matko Kościoła! Matko łaski! Tobie,
która wychodzisz na spotkanie z nami grzesznymi, poświęcamy dziś nas samych i miłość naszą. 
Oddajemy Tobie w ofierze nasze życie i pracę, nasze radości, choroby i smutki.
Daj naszym domostwom łaskę miłości i szacunku dla poczynającego się życia. 
Święta Dziewico Maryjo, Matko pięknej miłości, strzeż nasze rodziny, aby były złączone
nierozerwalnie i pobłogosław nasze dzieci i młodzież. Ty, która jesteś naszą nadzieją,
spójrz na nas miłosiernym okiem i naucz nas zwracać się do Jezusa.
A jeśli upadniemy, pomóż nam powstać i wrócić do Niego przez wyznanie naszych grzechów
w świętym Sakramencie Pokuty.

Matko Święta, mając pokój Boga w sumieniu i serca wolne od wszelkiego zła, będziemy mogli nieść każdemu prawdziwą radość i prawdziwy pokój, które pochodzą od Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Panie Jezu Chryste,

Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę, Maryję,

której Rudzki Obraz czcią otaczamy,

za Matkę gotową pomagać nam nieustannie,

dozwól prosimy,

abyśmy wzywając Jej macierzyńskiej pomocy,

mogli doznawać w naszym życiu

owoców Twojego odkupienia.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Adoracja w 1 niedzielę miesiąca.

O zbawcza Hostio… 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu 3. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Matki Bożej 4. Okadzenie.

Matko, pragniemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, prosząc Cię, byś towarzyszyła nam w drodze.
Żyjemy w niezwykłej epoce, porywającej i zarazem pełnej sprzeczności. Ludzkość dysponuje
dziś niesłychanie skutecznymi środkami, którymi może zamienić świat w kwitnący ogród albo obrócić go w ruinę.

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości ludzkość stoi na rozdrożu. Także teraz, Najświętsza
Panno, zbawienie jest tylko i wyłącznie w Twoim Synu Jezusie. Dlatego, Matko, pragniemy zabrać
Cię do siebie jak apostoł Jan, aby uczyć się od Ciebie, jak naśladować Twego Syna.

Niewiasto, oto dzieci Twoje!. Stajemy tutaj przed Tobą, aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej
opiece samych  siebie, naszą Parafię, Kościół i cały świat.

Zawierzamy Ci wszystkich ludzi, poczynając od najsłabszych: dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat
oraz te, które narodziły się, młodych poszukujących sensu, ludzi pozbawionych pracy, nękanych
przez głód i choroby. Zawierzamy Ci rozbite rodziny, starców pozbawionych opieki i wszystkich,
którzy są samotni i nie mają nadziei.

O Matko, która znasz cierpienia i nadzieje Kościoła i świata, wspomagaj swoje dzieci w codziennych
próbach, jakich życie nie szczędzi nikomu, i spraw, aby dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich
ciemności nie przemogły światłą. Tobie, Bogurodzico Dziewico powierzamy naszą Parafię,
aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego
Zbawiciela, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

5. Matko Najświętsza, do Serca Twego… 1 zw.

Wezwania dziękczynne

Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo, składamy dziś Bogu, przez Twoje pośrednictwo,
nasze dziękczynienie słowami:

Dziękujemy Ci Rudzka Pani

za zbawienie, które przynosi nam Jezus;

za Twoją, Maryjo, obecność wśród nas;

za powołanie do życia w rodzinie;

- za przezwyciężanie trudów życia małżeńskiego i rodzinnego;

za szczerość i dar przebaczenia;

za wspólnotę parafialną i wzajemną pomoc;

za radości nasze;

- za pomoc w samowychowaniu i wychowaniu dzieci;

- za wszystkie łaski udzielone naszym rodzinom.

- za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu

- za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna

- za to, że wspierasz nas nieustannie w doświadczeniach naszego codziennego życia

Bogurodzico Dziewico, Matko prawdziwego Boga i Matko Kościoła! Matko łaski! Tobie,
która wychodzisz na spotkanie z nami grzesznymi, poświęcamy dziś nas samych i miłość naszą.
Oddajemy Tobie w ofierze nasze życie i pracę, nasze radości, choroby i smutki.

Daj naszym rodziną łaskę miłości i szacunku dla poczynającego się życia. Święta Dziewico Maryjo,
Matko pięknej miłości, strzeż nasze rodziny, aby były złączone nierozerwalnie i pobłogosław nasze
dzieci i młodzież.

Ty, która jesteś naszą nadzieją, spójrz na nas miłosiernym okiem i naucz nas zwracać się do Jezusa.
A jeśli upadniemy, pomóż nam powstać i wrócić do Niego przez wyznanie naszych grzechów
w świętym Sakramencie Pokuty.

Matko Święta, mając pokój Boga w sumieniu i serca wolne od wszelkiego zła, będziemy mogli
nieść każdemu prawdziwą radość i prawdziwy pokój, które pochodzą od Syna Twojego, naszego
Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.

6. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 1 zw.

Wezwania błagalne

Panie Jezu Chryste, który jako Dziecko wychowywałeś się w Najświętszej Rodzinie, pod nieustanną
opieką Maryi i Józefa, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy przez pośrednictwo Twojej Matki powtarzając:

Bogurodzico Dziewico uproś nam

- zdrowie duszy i ciała w rodzinach naszych;

- przezwyciężanie niewiedzy, uprzedzeń i niechęci;

- przebaczanie i dążenie do zgody w naszych myślach i czynach;

- zwycięstwo prawdy i dobra;

- poszanowanie życia nienarodzonych dzieci;

- szczęście i radość dla rodzin smutnych i opuszczonych;

- pomoc w mądrym wychowaniu dzieci i młodzieży;

- radość z dobrze wypełnionych obowiązków;

- atmosferę religijną w naszych rodzinach;

- ducha modlitwy i wzajemnej ofiary;

- chęć pomocy potrzebującym;

- wieczną radość wszystkim naszym zmarłym.

7. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Nasza Rudzka Maryja, Do Ciebie się uciekamy, O Maryja, Maryja.

Bogurodzico Dziewico, klęcząc przed Twoim Obrazem, wzywamy Twej pomocy.
Uproś nam u Twego Boskiego Syna miłosierdzie dla nas i dla wszystkich proszących
Cię o pomoc. Zachowaj nas w wierze, broń od bezsensu, rozpaczy i niewierności.
Przybądź nam z pomocą w walce z mocami ciemności. Ciebie Bóg ustanowił zwycięskim
Wielkim Znakiem. Do Ciebie, o Matko cudownej przemiany, wznosimy nasze błagalne modlitwy prośby.

W. Bogurodzico Dziewico módl się za nami.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, której Rudzki Obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, dozwól prosimy, abyśmy ustawicznie
Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego odkupienia.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

8. Przed tak wielkim Sakramentem
9. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
10. W czasie przeniesienia Najświętszego Sakramentu śpiew: Wielbię Ciebie w każdym momencie
11. My chcemy Boga… 2 zw.