Modlitwa do św. Wojciecha

» Modlitwa do św. Wojciecha

 

O święty Wojciechu, wielki nasz Patronie, 
racz przybył na pomoc nieszczęsnej koronie,
która ma nadzieję i ufność w Tobie, 
wspomóż, nie daj zginąć w teraźniejszej dobie.
Chwalebny Kapłanie, wierny sługo Boży, 
zniszcz złe żądze wszelkie, niech się dobro mnoży, 
a chwała się szerzy Najwyższego Pana, 
złość zaś wszelka niech będzie zmazana.

Sławny w męczenników gronie,
O Wojciechu, nasz Patronie!
Za Twe prace i cierpienia
Przyjmij od nas dziękczynienia.

O Wojciechu, nasz Patronie,
Zawsze stawaj nam w obronie,
A swoimi modlitwami
Boga prosić racz za nami.

Uproś i Bogarodzicę,
Maryję, czystą Dziewicę,
By za nami się wstawiała,
Syna swego ubłagała.

Boże, w świętych swych chwalebny,
Co ich zsyłasz w czas potrzebny,
Daj, niech dojdziem przez Wojciecha, 
Gdzie wieczysta jest pociecha.